Wiktor Gomulicki znany i nieznany

E-książki

Intencją przedkładanej uwadze Czytelników książki zbiorowej, ujmującej osobę i dzieło pisarza w ostrożną, nieco asekuracyjną formułę "znany i nieznany", jest uczynienie jego spuścizny bardziej systematycznym i częstszym, nie zaś przygodnym przedmiotem badań, którym przyświeca...

Farba Nr58 Magenta Matt 14ml, Pius XII Nieznane wątki polskie, Informacje podsumowujące 2017 - krajowe i unijne, Gazeta Wyborcza - Radom 51/2013, Worek na buty STK 63-00 Trolls/372624/, Ad usum Delphini, TEN COMMANDMENTS OF A GOOD ENTREPRENEUR, Krew i żelazo. Niemiecki podbój Sewastopola, Bajki, bajeczki. Brodaczek, Sport 252/2013, Gazeta Wyborcza - Katowice 138/2009, Reklama Teoria projektu, Gazeta Wyborcza - Płock 97/2009, Gazeta Wyborcza - Płock 99/2016, Kramik Plus 19/2013, Pieczątka Lubię To!, Jazzhole (w.), Gazeta Wyborcza - Płock 147/2012, Kierowca, Legion Samobójców - plakat
Elementy