Werbalne i niewerbalne oddziaływania w psychoterapii

Medycyna

Informacje

szkło hartowane samsung galaxy s8

Publikacja jest pierwszą w Polsce próbą opisu psychoterapii pod kątem oddzia#173;ływań specyficznych i niespecyficznych oraz werbalnych szkło hartowane samsung galaxy s8 i niewerbalnych. Adre#173;satami są praktykujący psychologowie, lekarze, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci różnych kierunków i specjalności,...

Cena: 43,31
Dostępność: dostępny od ręki