Rzymskie prawo prywatne Zarys wykładu

Podręczniki akademickie

Informacje

Podręcznik jest owocem doświadczeń autorów wynikających z wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami. Kolejne wydanie zostało zmienione i dostosowane do aktualnych potrzeb czytelników. Wprowadzono m.in. dodatkowe objaśnienia i uzupełnienia oraz uaktualniono wykaz wybranej literatury do...

Cena: 51,70
Dostępność: dostępny do tygodnia