Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

E-książki

Informacje

Książka ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa...

Cena: 73,87 76,76 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie