Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego

E-książki

Książka ta jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją omawiającą istotną jurydycznie i ważną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości problematykę sądowej ochrony praw za pomocą powództw kształtujących. Opracowanie zawiera poza uwagami prawnoporównawczymi liczne odwołania do prawa...

Babcia Franciszka, Lato 1854, Poezje prozą : Jak piękne i jak świeże były róże..., Gazeta Wyborcza - Toruń 162/2011, Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa, Rynek książki w Polsce 2016 Who is who, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Hipopotam, Gramatyka i ortografia. Ćwiczenia, gry i zabawy językowe dla klasy 5 szkoły podstawowej, Czerwień raz jeszcze daje czerwień, Liber Kaos, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 182/2010, Gazeta Wyborcza - Wrocław 9/2017, Puzzle cyrk 24 elementy, Ciągle za mało stary, Na weekend. Sudety, Okna, Dziennik Gazeta Prawna 118/2014, Święty Mikołaj, Gazeta Wyborcza - Lublin 268/2009
Elementy