Polskie prawo urzędnicze

Prawo

Informacje

Profesor T. Górzyńska do ostatnich chwil aktywnie uczestniczyła w życiu naukowym Instytutu oraz prowadziła intensywne prace badawcze. Jednym z ostatnich dzieł, nad którym pracowała, była monumentalna rozprawa na temat kondycji polskiego prawa urzędniczego. Książka ta, pod roboczym...

Cena: 117,39
Dostępność: dostępny od ręki