Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego

E-książki

Informacje

Praca poświęcona jest nowemu zjawisku społecznemu: lokalnym grupom działania. To nowe struktury społeczne, powstające na wsi dla wdrażania oddolną metodą nowego modelu rozwoju wiejskiego. W Polsce pojawiły się po 2004 roku, tj. akcesji do Unii Europejskiej wraz z Pilotażowym Programem...

Cena: 13,94 14,49 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie