Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy

E-książki

Informacje

klocki logo

Rynek pracy to złożony mechanizm podlegający ciągłym przemianom. Obecnie zauważyć można tendencje do odchodzenia od tradycyjnych instytucji rynku klocki logo pracy, jak np. umowa o pracę na czas nieokreślony, na rzecz form bardziej elastycznych.Niniejsza rozprawa obszernie omawia problematykę...

Cena: 57,27 59,51 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie