Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska. Spółdzielnia europejska

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

rewal noclegi

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje: - Kodeks spółek handlowych ? ostatnie zmiany są związane z implementacją do prawa rewal noclegi polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy...

Cena: 51,92
Dostępność: dostępny do tygodnia