Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

album na zdjęcia dziecka

Janina Kostkiewicz zachowuje bardzo zdrowy dystans zarówno w prezentacji wyników analizy treści materiału badawczego, jak i w próbach spojrzenia na album na zdjęcia dziecka bogaty przecież dorobek refleksji pedagogicznej badanej epoki. Widać, że zna epokę, twórców i nurty, które prezentuje; jawią się one...

Cena: 34,50
Dostępność: dostępny od ręki