Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Do nauki języków

Piąte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy nabycia spółki osobowej oraz kazusy.W książce szczegółowo omówiono: terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, interpretacje całych zwrotów...

Gazeta Wyborcza - Katowice 87/2015, Nauka Świata Dysku IV Dzień Sądu, Drugi brzeg Oki. Polacy w łagrach, FISZKI Treecards World and Travel A1 Vocabulary, Okruchy wieczności, Gazeta Wyborcza - Kraków 291/2010, Nietypowe formy zatrudnienia na rynku pracy, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 21/2010, Obcy kraj, Biblioteka Romansu Tajemnica Helmy Część 1 Tom 36, Dzisiaj awans, jutro podwyżka!, Komplet runiczny - Czarno-żółty, Ogrodnik Twoja malowanka, Żuławy podniebny rejs, Polityka 28/2016, Duża kolorowa Wańka Wstańka lalka dzwoneczek żółta, Tygodnik Powszechny 46/2016, Fontanna, Poza zasięgiem, Puzzle SuperColor Maxi Zootropolis 24
Elementy