Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Podręczniki

Informacje

album na zdjęcia z komunii

Piąte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podrozdział dotyczący umowy nabycia spółki osobowej oraz kazusy.W album na zdjęcia z komunii książce szczegółowo omówiono: terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, interpretacje całych zwrotów...

Cena: 106,85
Dostępność: dostępny od ręki