Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance (wyd. II)

E-książki

Wraz ze zwiększaniem się udziału sektora prywatnego w przedsięwzięciach infrastrukturalnych rośnie znaczenie techniki project finance, której podstawowym założeniem jest oparcie finansowania projektu na środkach dłużnych, spłacanych wyłącznie z przepływów pieniężnych...

Mówimy po japońsku + CD, Przyjdzie dzień kiedy będziesz miłował, Londyn - Czerwony Autobus - Tryptyk - plakat, Hungry Monsters, Ocalona, Młoda Ukraina, Ciężarowki i szlaczki LITERKA, My little Baby born First Love Lalka 30 cm, Gazeta Wyborcza - Płock 256/2015, Pierwszy rok życia dziecka REBIS, Gazeta Wyborcza - Zielona Góra 194/2013, Spongebob Kanciastoporty Przebranie - plakat, Super Safari 3 Flashcards, Niepokorna narzeczona, Gazeta Polska Codziennie 17/2016, Fakt 147/2016, Głos - Dziennik Pomorza - Głos Pomorza 153/2013, Gazeta Wyborcza - Rzeszów 49/2011, Gazeta Wyborcza - Wrocław 250/2015, Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944-1989 Tom 4
Elementy