Finansowanie i corporate governance w przedsiębiorstwach rodzinnych

E-książki

Informacje

hybrydy tanio

Książka prezentuje wyniki przeprowadzonych w Polsce i Austrii badań empirycznych dotyczących ładu korporacyjnego i finansowania przedsiębiorstw hybrydy tanio rodzinnych, których interpretacja oparta jest na obszernej literaturze światowej oraz wtórnych danych statystycznych. Przedstawiono w niej...

Cena: 48,97 50,89 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie