Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw Podręcznik Część 2

Szkoły ponadgimnazjalne

Podręcznik do nauczania przedmiotu ekonomika. Treść podręcznika jest zgodna z podstawą programową i dostosowana do programu nauczania dla zawodu technik ekonomista nr 341[02]/MEN/2008.05.20. W 2. części podręcznika przedstawiono gospodarowanie zasobami majątkowymi jednostki...

Gazeta Polska 39/2016, Kiedy i jak wynaleziono Ziemię Izraela. Od Ziemi Świętej do ojczyzny, Amortyzacja 2017 Wyjaśnienia praktyczne, Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych. Kwal.E.7.1, Kalendarz szkolny mrożący krew w żyłach, Gazeta Wyborcza - Katowice 11/2011, Bitwa o Sewastopol, Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Notes Michała Anioła. Mroczna tajemnica sięgająca II wojny światowej., Gazeta Wyborcza - Kielce 199/2010, Gazeta Wyborcza - Białystok 73/2015, Chirurgia małych zwierząt Tom 2, Wywłaszczeni. Marks, Własność i komunizm, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, Pory roku wciąż takie niezmienne, Saga rodu Cantendorfów. Cena szczęścia Tom 2, Bracia Whiteoakowie. Część 1. Saga Rodu Whiteoaków. Tom 11, Propozycja dżentelmena, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Człowiek, który poznał nieskończoność
Elementy